رزومه ی کاری دکتر امیرفضلعلی مشاور آکادمی کنکور جهش

دکتر امیرفضلعلی
رتبه ۵۸۷ منطقه دو
دانشجوی پزشکی روزانه ورودی مهر دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان
دبیر انجمن فلسفه دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدرس زیست شناسی
سخنران انگیزشی
مشاور قبولی های پزشکی دانشگاه های اراک و همدان در کنکور ۹۷
همکاری با قلم چی در برگزاری کلاس های مشاوره ای
همکاری با مدارس علامه حلی،فرزانگان و نمونه دولتی
سابقه ۳ سال مشاوره موفق

نکات مهم درمورد وسواس مطالعاتی
دکتر امیرفضلعلی

جهت دریافت یک جلسه مشاوره رایگان تلفنی با دکتر رییسی اینجا کلیک کنید