رزومه ی کاری دکتر حسین شفاهی مشاور آکادمی کنکور جهش

حسین شفاهی ترم ۶ داروسازی
پشتیبان دانش آموز های کانون فرهنگی قلم چی بستان آباد کرج کرمانشاه تهران
برگزاری جلسات انگیزشی و آموزشی برای دانش آموزان مدارس شهرستان بستان آباد
مدرس درس زیست شناسی
برنامه نویسی و مشاوره دانش آموز های کنکور های ۹۶ تا ۹۹
مشاور گروه آموزشی جهش
مشاور گروه آموزشی تراز

نکات مهم دکتر درمورد مدیریت زمان درآزمون

جهت دریافت یک جلسه مشاوره رایگان تلفنی با دکتر رییسی اینجا کلیک کنید