رزومه ی کاری دکتر کاوه شیراوژن مشاور آکادمی کنکور جهش

مشاور موسسه گزینه۲ استان آذربایجان شرقی در سال ۹۶
مشاور مدارس برتر استان آذربایجان شرقی در سال ۹۶
مشاور و مدرس موسسه قلمچی در سال ۹۶
مشاور خصوصی رتبه های برتر کنکور در استان مازندران
مشاور گروه آموزشی جهش
برگزاری همایش های انگیزشی کنکور در استان آذربایجان شرقی و مازندران

وویس دکتر درمورد تست زنی

جهت دریافت یک جلسه مشاوره رایگان تلفنی با دکتر رییسی اینجا کلیک کنید