رزومه ی کاری دکتر مردانی مشاور ارشد آکادمی کنکور جهش

رتبه برتر سابق کنکور تجربی و سال آخر پزشکی

مشاور رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور تجربی

طراح زیست شناسی آزمون های آزمایشی

یکی از مولفین جزوه ی زیست شناسی جهش

ویراستار کتب کمک آموزشی زیست کنکور

جهت دریافت یک جلسه مشاوره رایگان تلفنی با دکترمردانی اینجا کلیک کنید