Tag Archives: آرایه ها در ادبیات

آرایه «۱۲٪ از درس ادبیات»

آرایه های ادبی

آرایه ها ۱۲٪ از درس ادبیات هستند. تست های به ظاهر ساده اما در واقع دشوار تست‌های دشوار درس ادبیات از مبحث آرایه ها مطرح میشود که واقعاً علاوه بر تمرین نیاز مبرمی به درک ادبی دارد. اما چون تو قسمت قرابت با بیت ها آشنا شدیم هم کارمان راحت تر هست و هم زمان […]