Tag Archives: آزمون بدون استرس

6 راهکار برای حفظ آرامش در جلسه آزمون

حفظ آرامش در جلسه آزمون

شما می توانید با انجام این راهکارها آرامش خود را در جلسه کنکور چندین برابر کنید خودنگاری خود قبل از آزمون خودنگاری به این معنا است که شما قبل از آزمون یک شرحی از حال و وضعیت خودتون به جهت حفظ آرامشتون یک بررسی کلی از خودتون داشته باشید. مثلاً اینکه شما در این آزمون […]