Tag Archives: فنون تست زنی

4 روش و تکنیک تست زنی – تست زنی به روش اتم

در ابتدا یه توضیح کلی در مورد این 4مرحله که برای تست زنی هستند میدهم سپس موشکافانه مراحل رو بررسی میکنیم. این روش 4 مرحله داره که عبارتند از : آ : آموزش ت : تمرین ت : تکرار م : مهارت که جمع اینها میشوند: اتم مرحله اول «آموزش»: حل کردن تمرین های تشریحی […]