Tag Archives: مرور سریع با کمترین زمان

6 گام برای مرور و خلاصه نویسی اصولی (قسمت سوم)

مرور و خلاصه نویسی اصولی

6 گام برای مرور و خلاصه نویسی اصولی مرحله ششم رو به در آخرین مرحله ی تست زنی (بسه به سطح داوطلبان = مرحله ی تلکرار یا مهارت) انجام میدیم، چون در مرحله ی قبلی خلاصه ها رو به روز کردیم و همچنین یک یک یا دو درس رو کامل خواندیم; الان آماده هستیم که […]

6 گام برای مرور و خلاصه نویسی اصولی (قسمت دوم)

چگونه مطالب درسی را مرور کنیم ؟

این مهم است که بدانیم چگونه ، چه موقع و تا چه اندازه مرور کنیم. مرور جزء ضروری برنامه ریزی درسی هر داوطلب است که نزدیک به کنکور ، اهمیت بیشتری پیدا میکند

6 گام برای مرور و خلاصه نویسی اصولی

مرور و خلاصه نویسی اصولی

این مهم است که بدانیم چگونه ، چه موقع و تا چه اندازه مرور کنیم. مرور جزء ضروری برنامه ریزی درسی هر داوطلب است که نزدیک به کنکور ، اهمیت بیشتری پیدا میکند