Tag Archives: نحوه به خاطر سپردن مطالب

با این روش یک مطلب رو 3سال حفظ میکنید – نحوه صحیح مرور مطالب

زمانی برای مرور کردن

حتما برای شماهم اتفاق افتاده که مطلبی را مطالعه کرده اید اما زمانی که میخواهید از اون مطلب استفاده کنید آن مورد را به خاطر نمی آورید و یا به صورت ناقص به یاد می آورید.   چرا مطالب رو از یاد میبریم؟ آیا راهی وجود دارد که یک مطلبی را مطالعه کنیم و آن […]