Tag Archives: ویس انگیزشی زندگی

(◠‿◠)خودتو دوست داشته باش

خودتو دوست داشته باش

بیاید زندگی‌مان را ثانیه به ثانیه با لذت سپری کنیم، اگر درحال هرکاری که هستی (درحال خوردن، آشامیدن، آموختن، رانندگی، آشپزی یا …) بیا و با لذت اون لحظه رو سپری کن. زندگی فقط در رسیدن به هدف‌ها خلاصه نشده است، ما اشتباه فکر میکنیم که اگر درسمان تموم شود راحت میشویم، اگر اتاقمان را […]