Tag Archives: پزشکی رو دوست دارم

آیا واقعا میخوای پزشکی رو به دست بیاری؟❓

پزشکی

هیچوقت اینطور نبوده که خواستن توانستن نباشد، آدم به هرچیزی که توی زندگی بخواد میتونه برسه، شاید در ذهن شما مواردی بیاد که خواستنی بوده ولی رسیدنی نبوده، اما من بدون ذره ای تردید مطمئنم شما واقعا اون رو نمیخواستید. افراد زیادی هستند که آرزوهای بزرگی در ذهن خودشان دارند اما واقعا فقط در حد […]